Maison verte et bleue Groen en blauw huis
Een plek van ontdekking en belangenbehartiging voor duurzaam voedsel in het hart van Neerpede
fr nl

Zondagen van de Natuurvriend 2018

JPEGJPEG

Op sommige zondagen kunt u samen met een ervaren natuurgids de natuurlijke rijkdommen van Neerpede ontdekken. Afspraak om 14u voor een wandeling die tot ongeveer 16u duurt.

Twee grote wijzigingen in 2018: 4 zondagen gaan door in het Nederlands (Zondag van de natuurvriend) en 4 in het Frans.
Tweede wijziging: er is geen vaste prijs meer. We kiezen voor het principe van "vrije bijdrage". Op de dag zelf geven we hier een woordje uitleg over.

  • Prijs : vrije bijdrage. Uitsluitend contant.
  • Vereiste uitrusting: wandelschoenen (of laarzen), aan het weer aangepaste kleding; vergrootglas en verrekijker welkom; honden niet toegelaten.
  • Verzamelplaats: Ketelstraat 1A te 1070 Anderlecht (Groen en Blauw Huis), behalve indien anders aangegeven (zie verder).
  • Inschrijving gewenst: education.mvb@gmail.com
  • Het aantal deelnemers is beperkt.  [1]

25 maart - Weetjes over amfibieën - Françoise Debefve - FR - 20u!!!
Tijdens de maand maart, bij valavond, verzamelen kikkers, padden en salamanders rond de poel om een partner te vinden en zich voort te planten. Dit is het beste tijdstip om hen van dichtbij te observeren en te zien hoe ze zich gedragen. We leren meer over de gevaren die hen bedreigen en over het belang hen te beschermen.
Afspraak om 20u aan de ingang van de tuin van het Groen en Blauw huis, met laarzen en zaklampen. Kinderen zijn meer dan welkom.
Deze activiteit vindt plaats in het kader van de Brusselse Waterdagen.

22 april - Geologie van het Pajottenland in Brussel en Vlaams-Brabant- Hans Vermeulen - NL
Het Pajottenland, ten westen van Brussel, is landschappelijk heel aantrekkelijk. Het gebied vormt een lappendeken van heuvels en beekvalleien. Omdat de bodem uit leem bestaat, is het een zeer vruchtbare streek. Landbouw is er bijgevolg al eeuwen en nog steeds de voornaamste economische activiteit. Maar waar komt die leem vandaan ? En hoe zijn de heuvels en beekvalleien ontstaan ? Is het Pajottenland altijd geweest zoals het nu ? Op deze vragen en veel andere verneem je het (verrassend) antwoord tijdens de excursie ‘Geologie van het Pajottenland’ op 22 april 2018.

6 mei - De onvermoede geheimen van ongewenste dieren. Onbekend maakt onbemind !- Inès Trépant - FR
In deze mooie meimaand trekken we erop uit om de plantengroei en de dieren rond de vijver van het gewestelijk Pedepark en de poel van de natuurlijke tuin van het Groen en Blauw Huis te ontdekken. We zullen dieper ingaan op de ongewenste fauna en flora. Door enkele geheimen over hun aanpassingsstrategieën en hun rol in het ecosysteem te onthullen, leren we hen anders te bekijken. Ze worden in onze harten “gerehabiliteerd” en zijn niet langer “gewoon” maar worden “buitengewoon”.

17 juni - Wandeling in de vallei van de Meylemeersch: een blik op het agrarisch verleden van Anderlecht - Chris De Caluwé - NL
Anderlecht heeft zijn groei en bloei voor een deel te danken aan de aanwezigheid van de succesrijke slachthuizen. Als er slachthuizen zijn dient er evenwel ook landbouw en veeteelt aanwezig te zijn. Op de wandeling door de Meylemeersch vangen we een glimp op van het rijke landbouwverleden, van deze gemeente aan de "poort van het vruchtbare Pajottenland".

23 september - Droge en verse vruchten in de tuin van het GBH - Sabyne Lippens- FR
Hoewel sommige planten op het einde van de zomer nog bloeien, dragen vele al vruchten. We maken van de gelegenheid gebruik om de vruchtvorming van bomen en struiken, maar ook van een aantal grassen, van dichterbij te bekijken. Een overdaad aan kleur en vorm ! Maar niet alleen het uitzicht telt. We maken een onderscheid tussen verse en droge vruchten. Sommige zijn eetbaar, andere zijn giftig. We gaan ook dieper in op de verspreiding van de zaadjes. Dit uitgebreide programma vindt plaats in de tuin van het Groen en Blauw Huis, een charmante groene oase.

21 oktober - Paddestoelen - Hans Vermeulen - NL

25 november - Het waterrijk gebied in de Neerpedevallei en zijn dierenleven
- Chris De Caluwé - NL

Het Groen en blauw huis in Anderlecht is gelegen in de vallei van de Neerpedebeek. Deze vallei ontsnapte deels aan de, om zich heen grijpende, verstedelijking. Hier werd een waterrijk gebied, omgeven door groen, aangelegd. Tijdens de wandeling besteden we vooral aandacht aan de vogels die op de vijvers leven, maar ook naar andere dieren zal er gekeken worden. Omdat we hierbij regelmatig stil zullen staan is het raadzaam om warme kleding aan te trekken. Als u beschikt over een verrekijker dan is dat nuttig om de dieren beter te kunnen observeren.

Portfolio

Bijlagen